رضا فرهاد منطقی فسایی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران، گاندی، کوچه چهارم، پلاک 4، طبقه اول، واحد 2

پزشکان مرتبط

مصطفی امیری

متخصص بیماریهای مغز واعصاب

رضا فرهاد منطقی فسایی

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

سید حسین آقامیری

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

مجید کیهانی فرد

متخصص بیماریهای مغز واعصاب

عسگر قربانی

متخصص بیماریهای مغز واعصاب
پیمایش به بالا