سارا شمس

متخصص بیماریهای پوست

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، ایستگاه نیایش، خیابان بابک بهرامى، شماره ٨١، طبقه ٣

پزشکان مرتبط

مرتضی فهیمی

متخصص بیماریهای پوست

سهیلا نصیری

متخصص بیماریهای پوست

سیمین صرافی

متخصص بیماریهای پوست

سارا شمس

متخصص بیماریهای پوست

محمد جواد نخعی

متخصص بیماریهای پوست

رضا جعفری فشارکی

متخصص بیماریهای پوست

حمید وحیدی

متخصص بیماریهای پوست

منصور نصیری کاشانی

متخصص بیماریهای پوست
پیمایش به بالا