سید رضا رییس کرمی

متخصص بیماریهای کودکان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران، منطقه 6، بلوار کشاورز، بیمارستان امام خمینی
Scroll to Top