شیرین کاویان پور

متخصص زنان، زایمان و نازائی

درباره کارجو

متخصص زنان وزایمان دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فلوشیپ سونوگرافی

موقعیت مکانی