درباره کارجو

فوق تخصص پوست کودکان
فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی پوست از دانشگاه علوم پزشکی تهران
دوره تکمیلی پوست کودکان از کشور فرانسه
دوره تکمیلی پوست از کشور آمریکا

بیمارستان
تهران
انتهای بلوار کشاورز – خیابان دکتر محمد قریب – پلاک 62 – بیمارستان مرکز طبی کودکان

موقعیت مکانی