طلیعه زمان

متخصص بیماریهای کودکان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

شهرک قدس، بلوار خوردین، پائین تر از مسجد قدس و آتش نشانی، خیابان توحید 4، پلاک 32، طبقه اول

پزشکان مرتبط

طلیعه زمان

متخصص بیماریهای کودکان

مهدی وفادار

متخصص بیماریهای کودکان

مریم رازقی آذر

متخصص بیماریهای کودکان

علی رحمانی فر

متخصص بیماریهای کودکان

علی ربانی

متخصص بیماریهای کودکان
پیمایش به بالا