یحیی عقیقی

متخصص بیماریهای کودکان
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

عضو هيئت تحريريه ACTA و مجله دانشکده پزشکي تهران، عضو هيئت مميزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، عضو هيئت مميزه دانشگاه تهران

موقعیت مکانی