درباره کارجو

درمانگر اختلالات روانی کودکان و نوجوانان
سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

فوق‌تخصص خود را در رشته روانپزشکی کودک و نوجوان از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دکترای تخصصی در رشته روانپزشکی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی
فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه اصفهان
هیئت علمی و استادیار گروه روانپزشکی در بخش کودک و نوجوانان
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

موقعیت مکانی