ژاله زندیه

متخصص طب سالمندی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

قیطریه، خیابان شهید برادران سلیمانی، کوچه نعمتی بیمارستان توانبخشی رفیده تهران
Scroll to Top