مهدی عباسی

دندانپزشکان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران،خیابان میرداماد،میدان مادر،خیابان سنجابی،کوچه یکم،پلاک 1،طبقه3،واحد10

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پزشکان مرتبط

مهران همتی

دندانپزشکان

سعید نعمتی

دندانپزشکان

پورنگ صائمی فرد

دندانپزشکان

مهدی عباسی

دندانپزشکان
پیمایش به بالا