درباره کارجو

دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تحصیلی: جراح و متخصص كليه و مجاري ادراري
سوابق:
فعاليت در زمينه جراح و متخصص كليه و مجاري ادراري
ناتواني جنسي و عقيمي مردان
فوق تخصص پيوند كلیه

موقعیت مکانی