فائزه وکیلی

متخصص طب مکمل

درباره کارجو

دکترای کایروپرکتیک از کانادا
عضو انجمن کایروپرکتیک ایران و کانادا

موقعیت مکانی