آرش احمدی

متخصص طب مکمل

شماره های تماس

مهارت های حرفه ای

آدرس

مطهری (تخت طاووس)، خ. فجر (جم)، خ. حجت، ک. دلفان، پ. 5، ط. اول

عضو جامعه بین الملل هومیوپاتی
عضوهیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
عضو کارگروه هومیوپاتی ستاد کشوری طب مکمل،سنتی و گیاهان دارویی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در دوره وزارت آقای دکتر لنکرانی
عضو گروه مشورتی فام وزارت بهداشت در زمینه تدوین آئین نامه ها و کوریکولومهای آموزشی هومیوپاتی در دوره وزارت خانم دکتر دستجردی
مدرس دوره های آزاد هومیوپاتی و طب سنتی ایرانی برای گروههای پزشکی
عضو موسس درمانگاه چند تخصصی درد پردیس (درمانهای ترکیبی دیسک و آرتروز)

پزشکان مرتبط

سپیده نیک فرجام

متخصص طب مکمل

کامران جلالی

متخصص طب مکمل

پریسا اصانلو

متخصص طب مکمل

حمید عبداللهی

اردوان شهردار

متخصص طب مکمل

آرش احمدی

متخصص طب مکمل

علی کریمی

متخصص طب مکمل
پیمایش به بالا