آرش احمدی

متخصص طب مکمل

شماره های تماس

مهارت های حرفه ای

آدرس

مطهری (تخت طاووس)، خ. فجر (جم)، خ. حجت، ک. دلفان، پ. 5، ط. اول

عضو جامعه بین الملل هومیوپاتی
عضوهیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
عضو کارگروه هومیوپاتی ستاد کشوری طب مکمل،سنتی و گیاهان دارویی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در دوره وزارت آقای دکتر لنکرانی
عضو گروه مشورتی فام وزارت بهداشت در زمینه تدوین آئین نامه ها و کوریکولومهای آموزشی هومیوپاتی در دوره وزارت خانم دکتر دستجردی
مدرس دوره های آزاد هومیوپاتی و طب سنتی ایرانی برای گروههای پزشکی
عضو موسس درمانگاه چند تخصصی درد پردیس (درمانهای ترکیبی دیسک و آرتروز)

پزشکان مرتبط

دکتر وحید دهقان منشادی، جراح دهان، فک و صورت

دکتر وحید دهقان منشادی

متخصص جراحی فک، دهان و صورت
دکتر هومن هوشنگی، جراح فک و صورت

دکتر هومن هوشنگی

متخصص جراحی فک و صورت

محمدرضا جان پور

فیزیوتراپی

دکتر بیتا جبلی

فوق تخصص مغز و اعصاب نوزادان،کودکان و نوجوانان|دکتر بیتا جبلی
دکتر مروجی ارتوپد

دکتر سید وحید مروجی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد هاشمی

متخصص تغذیه

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا