درباره کارجو

مدرک تخصصی و محل اخذ آن: متخصص پوست، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سمت و محل کار: متخصص پوست، کلینیک دکتر دولتی،

زمینه فعالیت: بیماریهای پوست ،مو و زیبایی، لیزر،جراحی پوست

عضویت در مجامع علمی:

انجمن متخصصین پوست ایران
فرهنگستان پوست اروپا

موقعیت مکانی