سید خلیل فروزان نیا

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

آدرس : تهران ، بزرگراه نیایش غرب ، بعد از بلوار کبیری طامه ، خیابان امام حسین ، بیمارستان عرفان نیایش

پزشکان مرتبط

محمد علی یوسف نیا

متخصص جراحی عمومی

یاسر طلوعی تبار

متخصص جراحی عمومی

میثم مرتاضیان

متخصص جراحی عمومی

سهیل منصوریان

متخصص جراحی عمومی

شهرام ممتحن

متخصص جراحی عمومی

محمد رضا سعیدی

متخصص جراحی عمومی

محمد رییس زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد حسین ماندگار

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا