مازیار غلامپور

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تهران
Scroll to Top