درباره کارجو

متخصص پروتزهای دندانی ، زیبایی و ایمپلنت
فلوشیپ جراحی و پروتز ایمپلنت های دندانی
فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان
عضو هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
رتبه ممتاز بورد تخصصی ناسیونال
عضو انجمن پرستودنتیستهای ایران
عضو تیم بین المللی ایمپلنت (ITI)
عضو کمیته بین المللی ایمپلنت(ICOI)
عضو انجمن پرستودنتیست های آمریکا

موقعیت مکانی