ابوالفضل صادقی نژاد

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران،خیابان پاسداران،بوستان 9،پلاک 117،واحد 12

پزشکان مرتبط

محمد علی اکبری

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سید موسی صدرحسینی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

مرتضی جوادی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

محسن پازوکی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سیدضیاالدین میرحسینی

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

مهرداد نادریان

متخصص بیماریهای گوش، حلق و بینی

سید هادی صمیمی اردستانی

متخصص بیماریهای گوش،حلق،بینی

محمد رضا سماواتی فرد

متخصص بیماریهای گوش،حلق،بینی
پیمایش به بالا