مرشدی زاده

متخصص طب کار

درباره کارجو

مرکز طب کار فرید با مسئولیت فنی دکتر مرشدی زاده متخصص طب کار و بیماری های شغلی ودارای بورد تخصصی طب کاروبیماری های شغلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، و مجوز فعالیت از دانشگاه علوم پزشکی ایران با عنایت پروردگاروباافتخاراعلام می داردکه با بیش از 15 سال سابقه ارائه دهنده خدمات طب کاربه بیش از یک صد وبیست شرکت فعال صنعتی و اداری دولتی بوده است که اکثرا جهت انجام معاینات دوره ای بطور سالیانه تقاضای تمدید همکاری داشته اند( اسامی آنها در لیست شرکت های همکار آمده است).

تست های اودیومتری، اسپیرومتری و اپتومتری به ترتیب توسط کارشناس شنوائی سنجی، کارشناس بهداشت حرفه ای و کارشناس بینائی سنجی و دارای تجربه کافی و نیز فارغ‌التحصیل از دانشگاههای معتبروتحت نظارت متخصص طب کارانجام می پذیرد. خانم دکتر مرشدی زاده کتابی را هم درزمینه طب کار تالیف کرده با نام “اصول نگهداری و ایمنی بیمارستان” که در این کتاب برای شناخت انواع خطرات موجود در بیمارستان و درک مفاهیم نگهداری و ایمنی، مطالب کتاب را در ده فصل تنظیم کرده است. عنوان برخی از فصول عبارت‌اند از: نگهداری و ایمنی ازخطر تشعشع؛ اصول نگهداری و ایمنی از خطرات الکتریکی؛ نگهداری و ایمنی از خطر حریق در بیمارستان؛ نگهداری و ایمنی از خطر مواد شیمیایی در بیمارستان و ایمنی و نگهداری خاص اتاق عمل.

موقعیت مکانی