درباره کارجو

سوابق حرفه‌ای وعلمي

•عضو هیئت علمی و دانشيار دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
•رتبه دو آزمون کارورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
•عضو محققين مركز تحقيقات كاربردي جراحي مغز واعصاب ، دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
•مدیر دپارتمان مغز و اعصاب و مرکز تحقیقات کاربردی جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتی
•عضو شوراي آموزشي سازمان نظام پزشكي از سال 1392-1396
•قائم مقام معاونت آموزشي بيمارستان شهداي تجريش1388-1392
• دبیر علمی بيست و يكمين كنگره بيماريهاي مغز و اعصاب 1393
•عضو شوراي عالي پزشكي بيماريهاي مغز واعصاب وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشكي
•عضو هيت تحريريه international clinical neuroscience journal
•عضو انجمن مغز و اعصاب ایران
•عضو کمیته مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی رویان
•عضو کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران

http://dr-ashrafi.com/

موقعیت مکانی