درباره کارجو

دکتر سید حامد محمود هاشمی متخصص ارتودنسی از دانشگاه تهران ودارای بورد تخصصی در این رشته هستند .

ایشان پس از طی دورهء تخصص ، از سال 84 تا کنون به درمان بیماران ارتودنسی اشتغال داشته اند .

همچنین ایشان دارای فلوشیپ ارتودنسی جراحی فک از دانشگاه شهید بهشتی هستند که در زمینهء درمانهای ارتودنسی پیچیدهء بیماران نیازمند جراحی فک می باشد ( مانند انواع عدم تناسبهای فکی ، بیماران شکاف لب و کام یا لب شکری و بیماران سندرمیک ) .

موقعیت مکانی