حمیدرضاپور علی اکبر

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید رجایی

پزشکان مرتبط

حمیدرضاپور علی اکبر

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

غلامرضا سیف

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای
پیمایش به بالا