درباره کارجو

تخصص : کودکان (اطفال)
فوق تخصص : بیماری های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)
رتبه علمی : استاد دانشگاه علوم پزشکی ته

موقعیت مکانی