حسن اتوکش

متخصص بیماریهای کودکان
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

تخصص : کودکان (اطفال)
فوق تخصص : بیماری های کلیه کودکان (نفرولوژی کودکان)
رتبه علمی : استاد دانشگاه علوم پزشکی ته

موقعیت مکانی