غزاله سلیمانی

متخصص طب مکمل

درباره کارجو

مدارک تحصیلی :

دکترای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص پزشکی ورزشی در دانشگاه علوم پزشکی ایران
نفر اول بورد تخصصی پزشکی ورزشی ایران
استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پزشکی ، بیمارستان حضرت رسول اکرم، دپارتمان پزشکی ورزشی

گواهینامه ها و عضویت ها:

دوره دو ساله تخصصی طب سوزنی از دانشگاه پکن
عضو انجمن پیشگیری و توانبخشی بیماری های قلبی_ ریوی اروپا
اخذگواهینامه بازتوانی قلبی عروقی از انجمن قلب و عروق اروپا در سویس
افسر دوپینگ ستاد ملی مبارزه با دوپینگ
اخذ گواهينامه دوره پیشرفته پزشک تیم در کنگره آسیایی پزشکی ورزشی
عضو تیم معاینات پزشکی رده های ملی پیش از المپیک پکن و المپیک آسیاي گوانجو
عضو کمیته پزشکی فدراسیون گلف
پزشک فدراسیون پزشکی ورزشی
اخذ گواهینامه دوره مقدماتی طب سنتی و طب مکمل هومیوپاتی

موقعیت مکانی