درباره کارجو

بیش از ۱۵ سال سابقه فعالیت در زمینه ارائه خدمات و مراقبتهای بالینی در منزل. از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۴ با مجوز بهزیستی و از سال ۱۳۹۴ تا کنون با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پرستار کودک در منزل-پرستار سالمند در منزل-پرستاری در بیمارستان-خدمات پرستاری در منزل-خدمات پزشکی در منزل-فیزیوتراپی در منزل

http://mehrparvar.com/

موقعیت مکانی