درباره کارجو

جراح و متخصص بیماری های کلیه و مجاری ادرار
بورد تخصصی اورولوژی بزرگسالان و اطفال
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز (عمومی) 1374
فارع التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران ( بورد تخصصی) 1382
عضو انجمن اورولوژی اروپا (EAU member)
عضو انجمن بین المللی جراحان کلیه(SIU member)

موقعیت مکانی