آزاده آقازاده

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

ستارخان – روبروی برق آلستوم – پلاک ۷۷۰ – واحد ۱

متخصص رادیولوژی
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
فلوشیپ بیماری های پستان
دارای مدرکf.m.f جهت انجام سونوی انومالی از انگلستان

پزشکان مرتبط

محمد رضوی

متخصص رادیالوژی و پزشکی هسته ای

محمد جعفری

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

سید علی محمد هاشمی طاری

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

رضا سعادت مصطفوی

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

رضا گرامی

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

حسین شاکری

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

حمیدرضاپور علی اکبر

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

حمیدرضا حقیقت خواه

پیمایش به بالا