آزاده آقازاده

متخصص رادیولوژی و پزشکی هسته ای

درباره کارجو

متخصص رادیولوژی
بورد تخصصی از دانشگاه تهران
فلوشیپ بیماری های پستان
دارای مدرکf.m.f جهت انجام سونوی انومالی از انگلستان

موقعیت مکانی