درباره کارجو

دکتر بهزاد مقدم دارای سال‌ها تجربه در مديريت مراکز درمانی هستند. ايشان از سال ۱۳۸۶ به عنوان رئيس بخش اطفال بيمارستان عرفان و از ۱۳۸۹ به عنوان نايب رئيس اين بيمارستان فعاليت دارند.
تحقيقات زيادی به منظور بررسی اثر تغذيه و بيماری ها بر رشد کودک و سلامت او در سنين نوجواني انجام شده است. عواملی همچون وزن نوزاد هنگام تولد، تغذيه با شير مادر و … به عنوان عوامل مؤثر در اين تحقيقات در نظر گرفته شده‌اند. همچنين سازمان بهداشت جهانی در مورد رشد کودکان، معيارهايی در نظر گرفته است که به نظارت و ارزيابي وضعيت تغذيه نوزادان و کودکان کمک می کند. اين معيارها به عنوان يک ابزار تشخيص در ارزيابي روندهاي ناسالم نيز عمل مي‌کند. بخشی از فعاليت‌های دکتر بهزاد مقدم، متخصص کودکان و نوزادان، در زمينه تغذيه و رشد کودکان، بيماری ها و واکسيناسيون در برابر بيماری های دوران کودکي است.
http://behzadmoghadam.com/

موقعیت مکانی