کلینیک آریتمی تهران

کلینیک ها

شماره های تماس

مهارت های حرفه ای

آدرس

کلینیک آریتمی تهران،تهران،ایران

کلینیک آریتمی تهران

آریتمی های قلبی (اختلالات ضربان قلب) شایعترین عامل مرگ در کشورهای غربی و اغلب کشورهای درحال توسعه از جمله کشور عزیز ما ایران هستند. گرچه اغلب کسانی که دچار ایست قلبی می شوند سابقه بیماری شناخته شده قلبی دارند ولی سالانه بسیاری از افرادی که ظاهرا سالم و ح ..
کلینیک آریتمی تهران مرکز ویزیت، بررسی و درمان سرپایی (غیر بستری) بیماران است. در این کلینیک مدرن ترین امکانات تشخیصی قلبی برای تشخیص و درمان بیماران قلبی و آریتمی (اختلالات ضربان قلب) بکار گرفته می شوند. بیمارانی که نیازمند اقدامات درمانی بستری دارند به بیمارستان های طرف قرارداد کلینیک آریتمی تهران معرفی می شوند.
ویزیت بیماران
ثبت سرپایی امواج قلبی یا هولتر (Holter monitoring)
دستگاه های ثبت حمله (Event Recorders)
اکوکاردیوگرافی (Cardiac Echocardiography)
تست ورزش (ECG Stress Test)
تست تیلت (Head-up Tilt Table Test)
آنالیز دستگاه های تعبیه شده (Pacemakers and ICDs)
سایر تست های مخصوص بررسی آریتمی ها
https://arrhythmiaclinic.org

پزشکان مرتبط

کلینیک آریتمی تهران

کلینیک ها
پیمایش به بالا