عباس کاظمی آشتیانی

متخصص جراحی عمومی
0 تومان

درباره ارائه دهنده

دکتر عباس کاظمی متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی می باشند. ایشان با علم و تجربه وافر و با انجام تعداد بیشماری جراحی زیبایی و پلاستیک از جمله پزشکان مسلط و شناخته شده در این مقوله می باشند.

موقعیت مکانی