امیرحسین محبوبی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

درباره کارجو

متولد 1348 تهران
دیپلم ریاضی و فیزیک دبیرستان البرز 1367
ورود به دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1367 با رتبه 156 منطقه 1
فارغ التحصیل رشته پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1375 با معدل 17/92
پزشک وظیفه 1377-1375 در نیروی زمینی
رتبه دوم تألیف دانشجویی با کتاب ” مبانی بیماریهای پوست” سال 1376
نفر پنجم امتحانات ورودی دستیاری اسفند1377
دوره تخصصی ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بخش میزراه 2 بیمارستان سینا، سال 1382-1378
بورد تخصصی ارولوژی 1382
ضریب کا در شهرستان خرمشهر 1385-1382
دوره فلوشیپ فوق تخصصی ارولوژی کودکان، در مرکز طبی کودکان سال 1387-1385
اتمام دوره فلوشیپ در سال ۱۳۸۷
شاغل در مرکز طبی کودکان از 1388 تا 1396 در قالب ماده 88
مشارکت فعال در برنامه آموزشی بخش ارولوژی اطفال طی 8 سال
ایراد سخنرانی های متعدد در جوامع علمی از اردیبهشت 1386
دبیر شاخه ارولوژی اطفال انجمن ارولوژی ایران از سال 1391

زمینه فوق تخصصی فعالیت (درمان جراحی و طبی)

ارولوژى اطفال و درمان ناهنجاري‌هاى مادرزادى ادرارى- تناسلى

موقعیت مکانی