حسین بهنیا

دندانپزشکان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان دوم گاندی ساختمان پزشکان دی

متخصص جراحی دهان ، فک وصورت ایمپلنت از دانشگاه بن
استاد جراحی فک و صورت
متخصص جراحی دهان ، فک وصورت ایمپلنت از دانشگاه بن
گروه جراحی دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Scroll to Top