سید جعفر محقق

فوق تخصص

درباره کارجو

تحصیلات
آقای دکتر سید جعفر محقق دارای تحصیلات پزشکی عمومی بوده و بعد از آن به طب سوزنی روی آورده است . ایشان نزدیک به 9 سال به صورت تخصصی ، بیماران را با طب سوزنی مورد درمان قرار داده اند .

مدارک پزشکی
مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه ایران
اخذ مدرک دکتری طب سوزنی از فدراسیون طب سوزنی در چین
اخذ مدرک نادا از موسسه ی نادای آمریکا
مدرس رسمی امبدینگ انجمن طب سوزنی

عضویت ها
عضو رسمی فدراسیون جهانی طب سوزنی
عضو رسمی فدراسیون طب سوزنی ایران
جزو 3 نویسنده کتاب طب سوزنی نظامی
جزو هیئت علمی سازمان مطالعات و تحقیقات

فعالیت ها
صاحب امتیاز و مدیر مسئول تنها نشریه علمی تخصصی طب سوزنی و طب مکمل کشور
برگزاری دوره های مختلف تدریس طب سوزنی و عمدتا امبدینگ
ترجمه کتاب اکوپانکچر که در دست ویرایش و چاپ هستش.
ارسال و ثبت مقاله در سایت های embedding.ir و icatcgut.com
فعالیت در سایت soozaniran.com و zaniran.com

موقعیت مکانی