درباره کارجو

دكتر فرامرز انوری، جراح و متخصص بیماری‌های چشم و فوق تخصص استرابیسم و چشم پزشکی اطفال است. ایشان عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا و انجمن چشم پزشکان ایران هستند. همچنین سوابق درخشانی در انجام انواع جراحی چشم شامل آب مروارید، اصلاح عیوب انکساری و جراحی انحراف چشم دارند.
عضو انجمن جراحان آب مروارید و عیوب انکساری آمریکا (ASCRS)

عضو آکادمی جراحان چشم آمریکا (AAO)

عضو انجمن چشم پزشکی ایران (IRSO)

عضو انجمن تخصصی چشم پزشکان استرابیسم و اطفال ایران

بازرس هیات مدیره شرکت علمی بازرگانی نگرش بصیر (چشم پزشکی رازی) در سالهای 90 الی 92
http://www.dr-anvari.com

موقعیت مکانی