محمدرضا بوستانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

درباره کارجو

متخصص جراحی مغز واعصاب
جراحی های دیسک و ستون فقرات
عضو هییت علمی دانشگاه علوم پزشکی
استادیار دانشگاه
دارای بورد تخصصی
دوره تکمیلی ستون فقرات در اتریش

تمام جراحی ها برای افراد ایرانی و هم اتباع خارجی توسط دکتر محمدرضا بوستانی انجام میشود

 

بیمارستان های محل فعالیت دکتر محمد رضا بوستانی
بیمارستان جم
بیمارستان شهرام
بیمارستان گلستان
بیمارستان محب کوثر
بیمارستان خاتم الانبیاء
بیمارستان مصطفی خمینی

موقعیت مکانی