مرکز جراحی نیــــــــــاوران

کلینیک ها

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

تهران ، فرمانیه غربی بین آبکوه چهارم و وطن پور پ186

کادرپزشکی مرکز جراحی نیـــــــاوران جزو بهترین وسرشناس ترین تیم پزشکی داخل و خارج کشور هستند که از لحاظ رتبه بندی سازمان نظام پزشکی در رده بهترین ها قرار می گیرند. مدیریت این مجموعه ضمن تحقیقات گسترده اقدام به انتخاب ودعوت بهترین پزشکان متخصص در هر رشته نموده اند. بیش از پنجاه نفر از پزشکان این مرکز عضو آکادمی های معتبر هستند که در کمتر مرکز مشابه مورد نظیر دارد.

خدمات کلینیک:

 

Scroll to Top