محسن برنجی

متخصص طب کار

درباره کارجو

ارائه دهنده خدمات طب کار

بررسی و تجزیه تحلیل حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفه ای

ارائه دهنده خدمات مطبی شامل بیماری های عضلانی ، اسکلتی و تنفسی

موقعیت مکانی