کلینیک تاف

کلینیک دندانپزشکی معلولان ذهنی

درباره کارجو

مرکز توانبخشی تاف ویژه اختلالات دهان، بلع و تغذیه معلولین در دو بخش توانبخشی اختلالات بلع و بخش دندانپزشکی ویژه معلولین خدمات خود را ارائه میکند
http://tafdental.com

موقعیت مکانی