حامد محمدی کنگرانی

متخصص اعصاب و روان

درباره کارجو

عضو کمیته روان درمانی (دبیر بخش خانواده درمانی)

و کمیته رسانه انجمن روانپزشکان ایران

عضو شواری سردبیری فصلنامه تخصصی «طب اعتیاد»

دوره تخصصی روان درمانی تحلیلی زیر نظر دکتر محمد صنعتی

دوره تخصصی خانواده درمانی با رویکرد سایکوداینامیک زیر نظر دکتر عبدالحسین رفعتیان

دوره تخصصی خانواده درمانی زیر نظر دکتر مهدی بینا

دوره تخصصی زوج درمانی زیر نظر دکتر سامرند سلیمی

دوره تخصصی شناخت درمانی و رفتار درمانی زیر نظر دکتر بابک نژند و دکتر سامرند سلیمی

فعالیت به عنوان روانپزشک در مرکز مشاوره و کوی دانشگاه تهران از سال 1387 تاکنون

فعالیت به عنوان روانپزشک در بیمارستان بهارلو (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از سال 1391 تاکنون

همکاری مستمر با انجمن حمایت از حقوق کودکان (صدای یارا)

همکاری با روزنامه های شرق، همشهری، جام جم، فرهیختگان، هفته نامه سلامت و …

به صورت مستمر از سال 1389 تاکنون

همکاری با خبرگزاری های ایسنا، خبرآنلاین و … به صورت مستمراز سال 1389 تاکنون

همکاری با رادیو سلامت و رادیو تهران به عنوان کارشناس به صورت مستمر از سال 1390 تاکنون

برگزاری کارگاه های مختلف خانواده درمانی، زوج درمانی، فرزندپروری و مشاوره پیش از ازدواج و … در دانشگاه تهران، انجمن حمایت از حقوق کودکان و …

 

 
مطب 2 :

سعادت آباد، ابتدای کوچه 30،پلاک 86،واحد 3  88682100-88682097

موقعیت مکانی