جواد نصراله زاده

متخصص تغذیه

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

ولی عصر، خ. توانیر، ساختمان پزشکان شماره 4، واحد 14

پزشکان مرتبط

محمد هاشمی

متخصص تغذیه

شهاب علیزاده

متخصص تغذیه

سحر درفشی

متخصص تغذیه

سعید حسینی

متخصص تغذیه

کوروش صمدپور

متخصص تغذیه.

خدیجه رحمانی

متخصص تغذیه.

هستی انصار

متخصص تغذیه

جواد نصراله زاده

متخصص تغذیه
پیمایش به بالا