دکتر مسعودخورشیدی

متخصص تغذیه.
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

دکتر مسعود خورشیدی برگزیده استعدادهای درخشان کشوری و بنیاد ملی نخبگان و عضو انجمن تغذیه آمریکا و عضو انجمن دیابت آمریکا و دارای بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات معتبر جهانی و عضو انجمن تغذیه کودکان ایران هستند.

موقعیت مکانی