دکتر مسعودخورشیدی

متخصص تغذیه.

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

متخصص تغذیه.

دکتر مسعود خورشیدی برگزیده استعدادهای درخشان کشوری و بنیاد ملی نخبگان و عضو انجمن تغذیه آمریکا و عضو انجمن دیابت آمریکا و دارای بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات معتبر جهانی و عضو انجمن تغذیه کودکان ایران هستند.

پزشکان مرتبط

محمد هاشمی

متخصص تغذیه

شهاب علیزاده

متخصص تغذیه

سحر درفشی

متخصص تغذیه

سعید حسینی

متخصص تغذیه

کوروش صمدپور

متخصص تغذیه.

خدیجه رحمانی

متخصص تغذیه.

هستی انصار

متخصص تغذیه

جواد نصراله زاده

متخصص تغذیه
پیمایش به بالا