دکتر مسعودخورشیدی

متخصص تغذیه.

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

متخصص تغذیه.

دکتر مسعود خورشیدی برگزیده استعدادهای درخشان کشوری و بنیاد ملی نخبگان و عضو انجمن تغذیه آمریکا و عضو انجمن دیابت آمریکا و دارای بیش از 20 عنوان مقاله در مجلات معتبر جهانی و عضو انجمن تغذیه کودکان ایران هستند.

پزشکان مرتبط

دکتر وحید دهقان منشادی، جراح دهان، فک و صورت

دکتر وحید دهقان منشادی

متخصص جراحی فک، دهان و صورت
دکتر هومن هوشنگی، جراح فک و صورت

دکتر هومن هوشنگی

متخصص جراحی فک و صورت

محمدرضا جان پور

فیزیوتراپی

دکتر بیتا جبلی

فوق تخصص مغز و اعصاب نوزادان،کودکان و نوجوانان|دکتر بیتا جبلی
دکتر مروجی ارتوپد

دکتر سید وحید مروجی

متخصص ارتوپدی و فوق تخصص جراحی پا و مچ پا

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد هاشمی

متخصص تغذیه

محمدحسن کاسب

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی
پیمایش به بالا