خدیجه رحمانی

متخصص تغذیه.

درباره کارجو

دکتر خدیجه رحمانی نویسنده و مترجم چندین کتاب با موضوع تغذیه میباشند
مثال:کتاب تغذیه و بهداشت مواد غذایی-راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده-بررسی و درمان کمردرد با رویکرداینتگرتیو-تغذیه و مراقبت مبنی بر تشخیص-از غذای خود بهترین استفاده را بکنید و …

موقعیت مکانی