کیانا صرام

متخصص زنان، زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

تهران،خیابان شریعتی،حسینیه ارشان،خیابان گل نبی،پلاک 50،واحد 4

پزشکان مرتبط

نرگس توکلی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

نادره بهتاش

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

مریم مشفقی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

وجیهه مرصوصی

متخصص زنان، زایمان و نازائی

مژگان شهاب الدین

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

میترا مدرس گیلانی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

آتیه میرفندرسکی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

مینا موحدی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی
پیمایش به بالا