علی قاسمی

متخصص ارولوژی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

استان تهران،تهران،فدائیان اسلام،بیمارستان فیروزآبادی

متخصص ارولوژی

پزشکان مرتبط

سیدمحمد قهستانی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

سهیلا پیرو

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مجتبی عاملی

متخصص جراحی کلیه و ... ( ارولوژی )

سیمین وحیدی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

شهریار ناطق

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مهری مهراد

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)

سعید مدرسی

متخصص جراحی کلیه و ...(ارولوژی)

مهدی زینالی

متخصص جراحی کلیه و...(ارولوژی)
پیمایش به بالا