مهدی قاسمی

متخصص اعصاب و روان
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

روانپزشک رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر
روانکاو

روان درمانگر نوجوانان،

روانپزشک، رواندرمانگر، روانکاو و زوج درمانگر
(متخصص اعصاب و روان)

سوابق آموزشی و پژوهشی:
عضو انجمن روانپزشکان ایران
کارگاه فراگیری تکنیک های هیپنوتیزمی
فراگیری و شرکت در دوره های زوج درمانی
درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست

موقعیت مکانی