درباره کارجو

استاد مغز و اعصاب اطفال و عضو رسمی انجمن بین المللی اعصاب کودکان
پروفسور مغز و اعصاب کودکان،خدمات فوق تخصصی مغز و اعصاب کودکان و عضو رسمی انجمن بین المللی اعصاب کودکان
استاد بیماریهای مغز و اعصاب کودکان
رییس بخش اعصاب ، مرکز طبی کودکان( قطب علمی اطفال کشور)

موقعیت مکانی