محمد فرخ سیر

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

درباره ارائه دهنده

تخصص
متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
سوابق کاری
بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی
عضو هیئت رئیسه انجمن طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران
پزشک بیمارستان خاتم الانبیاء

موقعیت مکانی