میترا مدرس گیلانی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

خیابان نیاوران، خیابان کامرانیه شمالی، جنب بانک اقتصاد نوین، ساختمان کامرانیه، طبقه اول

پزشکان مرتبط

نادره بهتاش

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

میترا مدرس گیلانی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

سیده راضیه هاشمی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

فیروزه السادات هاشمی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

فاطمه قائم مقامی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

اعظم السادات موسوی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی
پیمایش به بالا