محمد تقی معینی پور

متخصص جراحی مغز و اعصاب

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

تهران،خیابان مطهری،بین سلیمان خاطر و سهروردی،ساختمان پزشکان 132

پزشکان مرتبط

محمدعلی بیطرف

متخصص جراحی مغز و اعصاب

مصطفی محسنی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

زینب گودرزی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سهراب شهزادی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

سهراب صادقی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

صالح محبی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

محمد تقی معینی پور

متخصص جراحی مغز و اعصاب
پیمایش به بالا