منصوره مشکی

متخصص طب کار

درباره کارجو

دکتر منصوره مشکی با شماره نظام پزشکی 107083
رتبه برتر بورد تخصصی طب کار و بیماری های شغلی از دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 1391
فارغ التحصیل پزشک عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران با رتبه برتر سال 1385
مسؤول طب کار درمانگاه فرمانفرمایان تهران از سال 1391 تا 1394
سابقه مدیریت پروژه های مختلف معاینات دوره ای
سخنرانی در بسیاری از سمینارهای طب کار و همکاری با انجمن طب کار ایران
مرکز تخصصی طب کار ملاصدرا به استناد آیین نامه مراکز تخصصی طب کار مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تاسیس شده است. این مرکز در محدوده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و زیر نظر معاونت درمان آن دانشگاه با مسؤولیت فنی خانم دکتر مشکی دارای بورد تخصصی طب کار و بیماری های شغلی فعالیت می نماید. همچنین این مؤسسه تفاهم نامه همکاری با تمامی شعبات تأمین اجتماعی را دارا می باشد.

موقعیت مکانی